top of page
02 | Spôsob práce
Témy
Ponúkam:
  • rozhovor o Vašej téme, prepojenie súvislostí, zameranie sa na riešenia

  • bezpečné prostredie, autentický kontakt, rešpektujúca komunikácia

  • zorientovanie sa v prežívanej situácii, podpora v prejavovaní a regulovaní emócií

  • práca s telom a predstavivosťou

  • podpora sebavedomia

  • orientácia na zdroje

  • práca s kruhmi (prepojenie tela, myšlienok, emócií, správania a prostredia)

IMG_9294.jpg
Výber z tém, s ktorými sa na mňa môžete obrátiť​
  • prežívanie krízovej situácie

  • LGBTI+ témy (spoznávanie svojej identity, hľadanie riešení pre výzvy, ktoré téma prináša, ...)

Pre páry

  • sprevádzanie pri hľadaní modelu starostlivosti o deti po rozvode/rozchode

bottom of page