top of page
03 | Emócie
Práca s emóciami

V individuálnej práci s klientom sa zameriavam predovšetkým na spracovanie emócií. Kým si človek nepomenuje a naplno neodžije svoje emócie, jeho problémy a nevyriešené záležitosti s ním budú zostávať.

IMG_E0291_edited.jpg
bottom of page