top of page
04| Deti
Práca s deťmi
  • poradenstvo pri výchovných problémoch

  • pomoc pri určovaní hraníc

  • strach a úzkosť u detí

  • problémy v správaní

  • komunikácia

  • dieťa v zložitej rodinnej situácii

  • špecializácia na teenagerov a mladých dospelých

  • LGBTI+ tematika

IMG_9333.JPG
bottom of page