top of page
Vzdelanie

Vyštudovala som jednoodborovú Psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda Trnave a Manažment ľudských zdrojov na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského.

 

Absolvovala som dlhodobý, sebaskúsenostný, psychoterapeutický výcvikIntegratívnej psychoterapii v Českej republike pod vedením Mudr. Jana Kubánka. Moja práca s klientom obsahuje najmä prvky 

 • terapie zameranej na emócie (Emotion Focused Therapy, EFT)

 • kognitívno behaviorálnej terapie (KBT)

 • Gestalt terapie

 • práce s telom

 • Focusing

 • práca s imagináciou

“Ak dáte psychológovi do rúk iba kladivo, bude sa snažiť v každom klientovi hľadať iba klinec.”

Výber tohoto smeru vychádza z presvedčenia, že každý človek je jedinečný a z toho dôvodu by mala aj práca s klientom byť prispôsobená jeho jedinečnosti. To znamená, že psychológ by mal byť vyzbrojený znalosťami rôznych techník z rôznych smerov, aby bol schopný reagovať na potreby konkrétneho klienta.

V roku 2022 som absolvovala koučingový výcvik Gestalt Essence. Ide o druh koučingu, ktorý spája hlavné princípy koučovania, ale prístup ku klientovi je doplnený a zjemnený optikou jedného z hlavných psychologických smerov - Gestalt psychológie.

 

Absolvovala som mnohé workshopy a kurzy, ktoré sa rovnako snažím integrovať do svojej práce:

 

 • Test kresby postavy (Zdeněk Altman)

 • Transakčná analýza (Blanka Čepická)

 • Krízová intervencia (Lukáš Carlos Hrubý)

 • Workshop Prístup zameraný na človeka (Valkovič, Hambálek)

 • Workshop Skupinová dynamika (Valkovič, Hambálek)

 • Bazálna stimulácia I. a II. (Institut bazální stimulace)

 • Psychiatrické minimum (Fokus Praha)

 • Terapia hrou (Terry Kottman)

 • Kurz Žít s respektem (manželia Kopřivovci)

 • Kurz práce s terapeutickým pieskom Sandtray (Alena Vávrová)

 • Workshop Suicidálne správanie detí a mládeže (Radovan Bránik)

 • Výcvik Emotion Focused Therapy v párovom poradenstve

bottom of page